Diabetes mellitus (cukrovka).

Diabetes mellitus, cukrovka neboli úplavice cukrová, je nemoc, projevující se především zvýšením cukru v krvi (hyperglykemií ) a sklonem ke specifickým orgánovým komplikacím, jako je postižení očí, nervů, ledvin či urychlený vznik aterosklerozy.

Jeho příčinou může být jak nedostatek inzulinu tak nedostatečný účinek inzulinu ve tkáních i při jeho normální hladině v krvi. Podle toho se také diabetes dělí na diabetes 1. typu , který je závislý na zevním přívodu inzulinu a diabetes 2. typu, který je na zevním přívodu inzulinu často nezávislý.